Nabízíme ke koupi i Chirana 110D, Chirana 120, Chirana TGL 656 Easy… a další.

Počátek historie dnešní výrobně obchodní společnosti CHIRA­NA GROUP, a.s. se váže k roku 1922, kdy byly v Praze Modřanech vyrobeny firmou Meta, založenou ing. Miroslavem Vinopalem, první dva rentgenové přístroje v Československu.

Firma proká­zala svoji životaschopnost i během 2. světové války a v roce 1948 byla začleněna do národního podniku Závody léčebné mechaniky. V roce 1950 byl národní podnik přejmenován na „Chirana“. Toto jméno zůstalo zachováno, i když se v průběhu let měnila právní for­ma podniku. V roce 1989 byl založen státní podnik Chirana Praha – Modřany a v roce 1992 akciová společnost Chirana Praha, a.s. Z původní společnosti se tato transformovala do dnešní podoby – na akciovou společnost Chirana X-RAY, a.s. Od srpna 2006 byla akti­va týkající se výroby lékařské, a hlavně rentgenové techniky prodána do nově vznik­lé společnost CHIRANA GROUP, a.s.

Hlavička Chirana 168D 1:1 páčková

převod 1:1

na spodní díl 120D

vnitřní chlazení

páčkové upínání

 

Výrobek si můžete zakoupit na našem e-shopu.

Hlavička Chirana 168 D/T

s převodem 1:1Watch All Girls Weekend (2016) Full Movie Online Streaming Online and Download

tlačítková

 

Výrobek si můžete zakoupit na našem e-shop.

hlavycka 168 D

Spodní díl Chirana 120L

s převodem 1:1,  světelný

 

Výrobek si můžete zakoupit na našem e-shopu.

Spodní díl Chirana 120 D

s převodem 1:1 nesvětelný

 

Výrobek si můžete zakoupit na našem e-shopu.

kolenko 120d nesvetel

Rovný násadec Chirana 110 D

s převodem 1:1 nesvětelný

 

Výrobek si můžete zakoupit na našem e-shopu.

rovn nasadec110 D